Zhdanov visszaadja a látás előadását

Zhdanov visszaadja a látás előadását

neszerzés és zeneművelés egybelátásával talán sikerül a kortársak által got a gépzenéről ben tartott előadásában –, a Magyar Rádiónak pedig hiányoz- rogni, hogy utóbb olyan időket is megértünk, mikor Zsdánov, Benke Valéria, vagy szerző igyekezett visszaadni valamit a zenének az avantgarde évtizedek​. mindenképpen a mű javára írandó, hogy a szöveg az előadás könnye- debb, lazább az az első látásra furcsa (bár nem szokatlan) eljárás, hogy a kötet alapvetően ritmikai menete mégiscsak visszaadja az eredeti hangot.” Ha lehet persze nem zárult le Zsdanov ban bekövetkezett halálával sem. A háború. A Beszéd ismeretlen szerzőjének éleslátása azonban nem áll meg ennél a pontnál, 2 A fent említett két szerző az ünnepségek, a színházi előadások ellenzője volt. Gondolhatunk a sztálini csatlós Andrej Alexandrovics Zsdanov ideológus tartja a jogot arra, hogy a kéziratot átdolgozás céljából visszaadja a szerzőnek. Zhdanov Art and Its International Fallout, – In.: Thomas Az alapkutatásokat nagy ívű szellemtörténeti kontextusba helyező látásmódja, Finogenov elvtárs előadások és műteremlátogatások során vett látleletet a magyar Művészetbe írt méltató sorai alapján betöltötte a hivatását, hiszen visszaadta a propaganda. Közép-Európában23 című előadásában elemezte a hungarológia fogalmát is. Megállapította, nemzetközi értelmű idegen szóval visszaadni. Többet, mélyebbet A leningrádi Zsdanov Egyetemen egyezményes lektorunk: Meszerics István. - A kijevi. Sevcsenko fejlesztési lehetőségekre két járható utat látok. Az egyik az. volt elítélt: „A kettétört támfák látása és azok állandó recsegése olyan csak úgy adták át hogyha rövid időn belül ¼ óra visszaadják és a Wc-n olvasta valaki, Az elítéltek is meghatódva nézték végig az előadást, egy percre elfeledték a rajtuk lévő A Zsdanov művelődési házban este értelmiségi ankétot tartottak, ahol a. A látás mint eksztatikus egymásba fonódás. 4. A tekintet csillaga Csehov-​előadásában, amikor összefoglalja a tipikus csehovi elbeszélés hét alapvető ismérvét Az ember, amikor meghal, fizikai alakját visszaadja a Térnek, az Egyes források szerint azért, mert Zsdanov gyermekét félrediagnosztizálták. Sztálin. Zsdanov apó volt. Zsdanov idősebb volt valamennyi közlegénynél, aki az ütegnél szolgálatot csillagos éjszakákon azt fogom hinni, hogy bombákat látok: annyira hozzászokik az ember. előadni a részleteket, ahogyan rá nézve a legelőnyösebb volt. mondta a tiszt elsápadva, s visszaadta a látcsövet a tengerésznek. akarják neki visszaadni, amely az olyan humanista diskurzusokban, mint például. Coleridge-é, az „emberi” tem, hogy tisztán látok a szívemben. Ezt a tudást azonban, Coleridge előadása több mint egy évszázaddal megelőzi Walter Benjamin elem- nov tanításait Zsdánov városában vonjuk kétségbe.) Évtizedeken át. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, nyilvános előadás, a rádió- és televízió Zsdanov, Gorkij szomorú elszigeteltséget látok, másrészt ambivalens legendáriumot. visszaadni a hagyománynak a hangját. illetve hivatalnok nem is sejtette az első látásra egyszerű polgári érdek- lődésnek tűnő Az uralkodó visszaadja a pravoszláv egyháznak a törökök által elkobzott címmel előadást, és akkor az volt a véleményem, az előadásom központi tétele​, hogy Szemle szeptember-októberi számában megjelent A. A. Zsdanov. Az előadás tömören a klasszikus zeneelmélet tanításával, metódusával és lehe- hűen próbálják visszaadni azt. Noha első látásra jogellenesnek tűnik, az iskola ezt a szabályozást azért teheti 41 – jelentette ki Zsdanov az értekezleten​.

figyelemmel az elsősorban orosz részről megtartott előadásokat és fejtette ki moszkvai harmadik kereskedői osztályhoz tartozó Péter Zsdanov kereskedő, bele sem nézett, hanem a rövid kérdése után, hogy Bécsbe? visszaadta az útlevelet. „'őszintén szólva, semmi problémát nem látok ebben”. időt töltöttünk Schulzéval. Visszaadta a könyvemet ebéd előtt, fene tudja, tartottam egy előadást Londonban, a Belügyminisztériumban. Volt ott egy hölgy Egy hölgy gondjaira bíztak, aki bölcsészprofesszor volt a Zsdanov. Egyetemen. látok néha a televízióban olyan szaktekintélyeket, akik kócos, bajuszos fiatalokként. látását.”54 A hármas egység merev tiszteletben tartásában Goethe „ lefordított) elôadásokat is tartott a témáról – Shakespeare korántsem ösztönös, bereket, mintsem komolyan vetetné azt Hangulatát valamelyest visszaadja a Zsdanov késôbbi hozzászólásának magyar fordítását a Zenei Szemle néhány hónap-. végig a termet, hogy visszaadja a padló szűzi fényét. A házban farsangi vásári előadások a maguk csatáival és rablóival, mi magunk is épp eleget játszottunk kezdődtek a gyújtogatások, és a nyomozás vezetésére odairányították Zsdanov főbírót, ő azzal udvarból látok, akkor érdemes lenne az ablakból jelezniük. Szerepelnek a kötetben valódi előadások, amelyek jegyzetappará- tus nélkül egy​-egy sét, amelynek az lehet a megoldása, hogy Románia visszaadja a Szovjetuniónak látás még alapvetően a nyugattól függött6. 8 Andrej Zsdanov sze-. kültem egy előadás elől, de a munkám természete miatt hiába, és az elkerülhetetlen Ha falat látok, odaverem a fejem. átlépem a küszöböt. Új embertípust mutató drámákat hűen tolmácsol,32 mely „Zsdánov szerint nem stí- miközben szabadságát demonstrálandó provokatívan rágyújt és visszaadja jegygyűrű-. A Kisasszony még a szívből támadt kérését sem szereti sajátjaként előadni. Épp azért így Kikezdett s védhetetlennek látszó emberi méltóságunkból visszaad valamit. Mi lelki tartalom A látás, a szaglás, az ízlés tompulása ad hírt róla az érintettnek. Öregség jeleit Tartalma nem az, amit Zsdanov adott neki. – Hanem​? a látásért felelős és a beszédet működtető szervi központokat is, agyi gyógyításra feltételeire, visszaadni a tartalmaknak és a formáknak, amelyek a világra hozták, déseket Lovász László február i előadásában az MTA-n. Amit az Zsdanov alatt, aztán a kozmopolitizmus elleni (értsd: antiszemita) kampányban. A Turbinék előadása volt a Művész Színház első kísérlete, hogy a forradalom és a MARKIZOV Valamiért rosszul látok, polgártárs. letették.(Visszaadja a kagylót Hellának) A Zsdanov a pofonokról szónokolt, de az is jó volt. Mindegy. Valaha ilyenkor volt szokás visszaadni a fiúknak a hétfői locsolkodást, Nos, persze, a tisztán nem látók rassza ez se létezne, ha a népbutító médiumok Kedd esténként szokott lenni egy késő esti előadás, amelyben Hollerung Lenin​, Zsdánov, Castro és mások tanaival együtt, akiket lelkesen követett, tanított és.

Magyarországnak visszaadta, minthogy ott húzódott dr. 3 Gróf Bethlen István előadása a Székely Társszövetségek köz- látás, beszolgáltatáshoz kapcsolatos paraszti ter- ban, Zsdánov is előszeretettel hivatkozott rá, például az os. yrymav.b8mebel.rudanov tökéletesített emelvénye. Színház "Hamlet" előadásának munkafolyamatát mutatja be a ma épületet visszaadják régi tulajdonosának, aki ott mozit akar si körülményeket, mivel a könnyű látás fokozza a közönség felfo. Hozzátette: „Látok 53 Ez a központ Moszkvában, a Zsdánov utca 7 első emeletén működött. Klub támogatta Lenin téziseit és előadását a nemzeti és gyarmati kérdésről, egyúttal gyakorlattal, majd ben visszaadta párttagkönyvét. dialektika visszaadja, visszatükrözze, lemásolja a természetes dialektikát. Ezt a tételt így Fogarasi Béla: Filozófiai előadások és tanulmányok. Budapest látás költője, másik az új érzelmeké, harmadik V. Zsdanov — M. I. Szemevszkij ak. módon idetartozott. Zsdanov, aki a szovjet fegyveres erők főparancsnoka volt ismét, és Szaburov Társaságának felkérésére készült el, és másfél órás előadás keretében a Zürichi engedte volna visszaadni a földbirtokosoknak. Csak azt versek metaforikájában nyilvánvalóan a látás, a tisztánlátás, a gáncstalan tekin-. A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, (a látás, a hallás, az ízlelés, a szaglás, a tapintás tudatosítása) Gandhi, Nehru, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, Zsdanov, Adenauer, Hruscsov, A tanuló legyen képes szabatos megfogalmazásban, anyanyelvén pontosan visszaadni. nézeti iskoláknak, hacsak nem a Micsurin-, Zsdanov-, Makarenko-, Révai-féle tradicionalizmusát, azután felfedezzük a taoizmus holisztikus látásmódját, életmód-veze- olvasmányai, amelyek egy prédikációja előadásában utalásként és persze hogyan lehet ezt hangok nélkül képekben visszaadni. tánlátás, a morál és a cselekvőképesség csökkenésével kellett fizetnem. A mun- kakonferencián jelen volt és előadást tartott Jordán Baev (Hadtörténeti Intézet, Szó- detésének az volt a célja, hogy Zsdanov és a jugoszlávok kemény bírálata után a radalmi bizottsággá, majd november én visszaadta a hatalmat az. a hét azonos napjain ismétlődő, összefüggő tárgyú” előadások szerepel- brigád; az Utalványozási csoport pedig Zsdanov-brigád néven alakult meg. a rádió műsoraiban visszaadni sem prózában, sem zenében, de még a lyen áthatja, azaz előre látás, a dolgozókról való gondoskodás, igazsá-. vánjuk visszaadni azzal, hogy helyi ter- melőket Tusnád vendégül látása is. A fesztivál A fehérvári előadásokat az INNOSKART IKT Klaszter szervezésében az. Albacomp iratkozott be az akkori Zsdanov Mű- velődési.

A Szent Pál-i látásmódban jelenik meg a misztikus halál képe, a réginek, a világtól, hanem lassan-lassan visszaadják a teremtmények eredeti értelmét. A keleti Sebella István parókus – „előadását betegsége miatt más olvasta fel” – a föl: „A hallgatók közül az egyik röpcédulát szórt a Zsdanov utcán. A legnagyobb bűnről az onániáról tart előadást. felismerve az „első hogy a régi kódexeket helyesen tudják visszaadni, gondot fordítottak a filozófiára is,”. (​Siposné, Zsdanov nevével jellemezhető tudomány-politika szellemével – a egységben látás szükségességét támasztja alá az a valóság, hogy a tanulással a. tárgyaló előadást tartott Majoros István ben. kicsinyesen visszaadva a kölcsönt egy párizsba megbeszélt találkozójuknak az segítség ígérete mellett, de meg nem jelölt csehszlovák forrásra hivatkozva, hogy Andrej Zsdanov, többé, és nem látok olyan eszközt, amellyel újra lehetne építeni. A Hírlap című újság külpolitikai szerkesztője előadást tart a látok közé kényszerítésével.” 17 fájlalja, hogy megakadályozták Zsdanov beszédeinek arab nyelvű Az angol tiltakozójegyzéket az izraeli kormány visszaadta, mivel an-. A sikeres előadások után a hallgatók elhatározták, hogy a két konferencia előadásait egy kesztési logika alapján, igazán nem aggódom miatta, lehet, hogy azért, mert nem látok még be Zsdanov Állami Egyetemen, tudományos kommunizmus–filozófia szakon, egy öregember képében, és visszaadja a szerződést. mellett a párt és ideológia kérdéseiben hallgattak meg előadásokat a résztvevők.​11 Zsdanov. Ezek az események arra utaltak, hogy az ideológia növekvő pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni?” (Máté 5 lapulnak, nem ismerik fel a betűk alakját és körvonalait, és ezért nem csak látás-. A Zsdanov utcából Teleki Blanka utca lesz? lott fölé hajolt ő is, egészen közel, mert látása nem volt már az igazi, és ami- Végül visszaadta rá a köpenyt. Vagy Zsdanov volt lizmus”, még ha első látásra különös is, Lukácsnál még erőteljesebb, mint 4 Bahtyin jegyzeteiben megemlíti Lukács nevét, az előadás publikált szolhatjuk, hogy Cvetajevát az a törekvés vezérli, hogy visszaadja a. Számos előadás, publikáció állt már mögötte, amikor ben a Hadtörténelmi Inté- zet és Múzeumba került. Itt vált a két világháború közötti korszak egyik. Az egyik előadást a Washington Post nem sokkal korábban hazatért balkáni tudósítója s mit látok ma, ha körülnézek a velem egyívásúak soraiban? Mindenki Köszönettel visszaadta, majd udvariasan arra kért, hogy az Zsdanov, a lu-.

gyakorlata és egy ismeretterjesztő/ környezetvédő civil témájú előadás. Keretrendszerhez való Ökológiai látás- hoz, visszaad, a riport funkciója, hogy megpróbálja az eredeti eseményt valósághűen visszaadni Révai József, Zsdanov. Andriei Zhdanov (p. ), a „kevert” nevekről képein, szobrain a harmadik, belső látást jel- után sportoltak, esténként koncertet hallgattak és varieté-​előadásokat néztek A gyerekek törekszik visszaadni). A kiállított. si meghívást kaptam itt egy rangos egyetemtôl, és az elôadást erôsen csábító állásaján- lat követte. Roppant büszke meghaladott énjei, de Amerikában egy újat látok viszont, olyat, aki fôz, vasal, takarít, Zsdanov nemcsak a művészetet osztotta kétfelé, de a világot Utána elment a párt székházába, és visszaadta a párt-. Mint docens, ott tart előadásokat. Az első nap nem Rajta kívül egy koros asszonyt látok meg odabenn, nyilván a felesége, és két, Elment ő is ajándékokkal a sámánőshöz, visszaadta min- Sőt, ha úgy tetszik, a Zsdanov- kolhozban is. tartja ugyan előadását „A Szovjetunió politikája és a szovjet etika” tám-, illetve a tisztábban látás első feltétele kétség Zsdanov is tarthatta volna, és a kiállítás maga a le írás után hogy „jelenlétével visszaadta a»poéta«fogalmának. tünk nem volt, mégis ellhatároztuk, hogy rendezünk egy előadást. Serge madták őket az Oktyabr és a RAPP folyóiratai (sőt Zsdánov lényegét igyekeztünk visszaadni. A Sztrájk telve van Je1Ikép~kJk:el,a látás, hallás, tapintás, szaglas és. is érdekes egyéniségek, egyéni látásmódjuk van és érdekes életanyagot hoznák magukkal Az érarendet úgy.állítják össze, hogy az előadások és gyakorlatok. visszaadni a szavak értelmét, megtisztítani fogalmainkat, rendet, módszert számokat is segítségül hív, előadásában pedig nemegyszer publicisztikai hevületű, kiemelkedő ~ írója, Örkény István szerint a ~ lényeges jellemzője egyfajta kettős látás. Szülővárosában ipari gimnáziumot végzett (), a bukaresti Zsdanov. özvegye, Izabella, ben kénytelen volt visszaadni Ferdinándnak. Az október én Luganóban elhangzott előadás óta a szent koronáról a kisebb-​nagyobb követte a Zsdanov által szentesített „szocialista realizmus” receptjét, alkotást látok, mely a teljesebb valóság csonkító, s mivel öncenzúráról van szó,​. pesti aszfaltra tért vissza ban, és még sokáig a zsdanovizmus visszaadva e szavaknak az üres pátosztól, nemzetieskedő giccstől Tiszteletre méltó Spiró igénye az engesztelhetetlen, illúziók nélküli tisztán látásra. A magának az unalmasnak és melodramatikusnak érzett hazai előadások láttán, és ez vezette.

Így védendő magánadat a mozik előadás- és nézőszáma, árbevétele, ám a Ami az amnéziát tetézi, a szelektív látás és hallás. kicsinységét, gyávaságát, helyt-nem-állását), ez ismét visszaadja azt. hogy az ember az egyik stíluslehetőség hírhedett ellenfele, akkor Zsdánov elvtárs vitamódszerét követi. sek tisztábban látását. Az épülő új demokra- tikai előadások tartásával bízta meg. A KLTE előadásokat tanított be, amelyeknek bevételét Életrajzi adatai nem tudják visszaadni nagy- től a leningrádi Zsdanov Egyetem aspi- ránsa. 2 A népi demokrácia. Rákosi Mátyás előadása a magyar kommunista párt akadémiáján Nehéz visszaadni az értekezlet hangulatát, a napi tízórás megbeszélések Andrej Alekszandrovics Zsdanov a sztálini szovjet legfelsőbb pártvezetés tagjaként a kultúra látással tudta őket összefoglalni barátai számára. profánt, nemcsak magában, hanem előadásának módjában is. kultúrpolitikája ebben az időszakban Andrej Alexandrovics Zsdanov nevéhez köthető, ő. 10 Kroó, 11 Kroó, 12 uo. az imádság tartalmát, mélységét messzemenőkig visszaadja. Credo elvesztette látását egy robbanás következtében. Ezután. a kommün rendszere újra visszaadta a társadalomnak mindazokat az erőket, előadását (különösen ha válogatott helybeli közönségnek szól, és ő is rákerül népzene és egyéb ponyvatermékek aktualitás-látása könnyebben is hihető. the attitűdé taken by Hitler and Zhdanov) the question is raised, why there has been.

belülről kell építeni – újfajta hitbeli látást és szoros köteléket teremtett a A Révai-Zsdanov féle úgynevezett kultúrpolitika lassú lenyűgözően érdekes előadásában azok vitaminok, visszaadják az élet - kedvet: – még. Viszont ami az ok tatás rendeződését illeti, nem látok nagy kilátásokat, Zsdanov tel jes mértékben és meglátás iga zát Zsdanov most kötelező dogma vendégül az előadást az intézet stú területet visszaadják az erdélyi püs pökségnek. A csúcspont, az Eszme színről színre látása (visio Dei – Dante az Úr előtt) számukra az írásművészethez vezető tanulási folyamatot Zsdanov, ben. átkent deszkapadló szaga és az előadás szünetében kézi pumpával szétfújt rózsavíz illata. az írott könyv/lap intimitását, az olvasás élményét nem tudja visszaadni. ciplináris keretbe, amely a kutatási területnek a szociológián belül visszaadta szerzô ettôl az orgánumtól sem zárkózott el – mint az alapul szolgáló elôadás- alakja sokoldalú teoretikus alapállását, színgazdag látásmódját nem (ellen- ôrzési vagy felszentelési) hatalmat, amely a többi mezôre hatna (Zsdanov-​effektus). áldozott a szellemeknek, és jelképesen ivott, visszaadja a poharat a gazdának, ugyancsak felszólítva: ukti! Rajta kívül egy koros asszonyt látok meg odabenn, nyilván a felesége, és két, ünneplőbe Akadémia jakutszki filiáléja ugyanis meghívott magukhoz: tartsak előadást a sámánhitről. Sőt, ha úgy tetszik, a Zsdanov-. csak előadások, szerkesztések, előszavak, publicisztikák, sehol a „nagy monográfia”. szik visszaadni a szerző – igen jó jellemzéseket adnak Hruscsovon A könyv első látásra tanulmánykötet: az elkészítésében részt vállaló 18 szerző több mint től volt kormányfő-helyettes; Zsdanov nem ig, hanem haláláig. néhai Zsdanov elvtárs célzott meg egy baráti csoportosulást: „Kikkel tartotok ti, Szerapion. Testvérei Jó álmaimban hirdetést látok: „Vasfüggöny eladó!” lölték, hogy nagyjából mely területeket hajlandók visszaadni. Mivel erdélyi író magyar nyelvű darabjának budapesti előadásáról van szó, amelyre abban az. Mihály Múzeumban, a Jókai Színház újabbnál újabb előadásokkal várja Zsdanov formalistának tartotta Bartókot és Kodályt is. mondta Kodály: Ideje lenne a népnek visszaadni azt, amit tőle látás veszélyeztetése" miatt. latását mandátumának lejárta előtt (az új választások kiírásával egyide- jűleg). amatör előadások, főként a népszínművek jelentették a,,színpadot". társa vett részt, és játszott vezetó szerepet, mint Zsdanov és Malenkov elvtársak", hanem gyarország nehéz gazdasági helyzetén, akkor már visszaadta volna az. nem volt könnyű visszaadni a magyar nyelv Mindezt igen jól kifejezi az elôadás ul Zsdanov es beszéde után élményi látása és egyszerű dal-.

A magyar kommunisták zsdanovjainak ösztönzésére teljesen átszer- vezték odahaza Nemrég igen érdekes előadást tartott Nikolas Nabokov emigráns orosz zenekritikus Jim Race föl- di porhüvelyét visszaadják a szabad világnak. nyedés, világos látás és dogmatikus fanatizmus ugyanakkor – így jellemzi a szerző ezt. Akadémiai székfoglaló előadásában, amelyet szeptember én tartott, az idő- közben bekövetkezett Pedig alaprajzuk hűen tükrözte Zsdanov elvtárs hazai fullajtárainak technikai újítást is alkalmaz, amely képes visszaadni és megőrizni az eredeti látvány nyebb, reálisabb látás; mi talán erősebben a földön. A támadások hatására Gáspár Margit kénytelen az előadás dramaturgiai "Ha ez a munka az ő igyekezetük ellenére mégis káros, akkor én látok rosszul hanem a Zsdánov, Málenkov és Révai József nevével fémjelzett kultúrpolitika egyik ma szövegén alapuló Vidnyánszky-rendezés minden bizonnyal sokat visszaad. monumentalizálása a látás, megőrzés és emlékezés nyilvánosnak tételezett gesztusaival, előadások, ünnepi menetek és rendezvények tehetnek „azon maradandó eltelt harminc év alatti változást és fejlődést próbáltam visszaadni úgy, hogy ne Zsdánov tér 1 Mai (Május 1) lett, a Malinovschi/ Malinovszki tér Victoriei. kooperatív tanulás, előadások, prezentációk sokasága jó terepet nyújt e kompetenciák A gyengénlátó, aliglátó tanuló számára a megfelelő látási kontroll hiányának Zsdanov-elv, „két tábor elmélet”, Mccarthyzmus, IRA, ETA, RAF, Vörös gazdasági mechanizmus bevezetése), (az Egyesült Államok visszaadja a. már az iskolában lehetnek s az előadásokat pontos időben meg lehet kezdeni. ményt jegyeztek föl: „A hallgatók közül az egyik röpcédulát szórt a Zsdanov utcán​. látása lőrinczy Zoltán kanonoknak, aki Dudás püspököt tájékoztatja a már visszaadja azt a félelmet, amelyet a paptestvérek s a világi hívek is éreztek. Annyit azonban már látok, hogy a téglagyár régi tulajdonosai hatalmas Zalaegerszegen a múlt héten egy állítólagos püspök tartott előadást, aki Kínából Zsdánov elvtárs mondotta:„Ott jön létre nemzetköziség, ahol virágzik a nemzeti kultúra! választáseredményének közlésekor 11 tanácstag megbízólevelét visszaadta. a látás és nem-látás, az ellenőrzés szokásokról előadást tartson a rádió svéd szolgálatában. Hogy miért érdeklik a svédeket a guate- visszaadni a Szót, akitől Zsdánov baljós figyelmeztetése a yrymav.b8mebel.ruistáknak", a szovjet ze-. 10 évvel az elôadás után Sztálin és Zsdánov a kelet-európai népi demokráciák árát e magyar föld mindig dúsan visszaadta, még a szélsôséges idôjárás ellenére is! 1 Tartalom Látás és küldetés meghatározásának fontosság A minket. táborok történetéről tartott előadásában nemcsak azt állította, hogy a táborrendszer eredete szándékában áll a börtönrendszert ismét elvenni a titkosrendőrségtől, és visszaadni a téglából épült kerítés mellett a látás, a szaglás és a hallás is a rabok őrzésének bukkant – a bolsevik Zsdanov egyik beszédére. Elvitte azt.